Startsida Antidoping
Antidoping

Alla tävlingsdansare lyder under RFs dopingreglemente. (Idrottens Antidopingreglemente)

Håll koll på vad som gäller och läs igenom presentationen nedan för att hålla dig uppdaterad.

Röd-gröna listan
Här kan du kontrollera om ett läkmedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige för humant bruk.


Antidopingsnack
Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare men fungerar precis lika bra för dig som är aktiv i inom idrotten och behöver veta mer.

Hur fungerar det administrativt

Tävlingsansvarig i UBSS signerar licensansökningarna och de skickas då in till Danssportförbundet. Inga papper behöver skrivas på eller skickas in till förbundet utan när tävlingsansvarig I UBSS signerar licensansökningarna tar denne på sig ansvaret för att licensinnehavarna och eventuell målsman informerats om och förstått förbundets antidopingregler liksom att föreningen fullgör sina övriga åligganden i samband med licensansökan. När du som tävlande ansöker om licens i UBSS är du därför skyldig att informera dig om vilka antidoping regler som gäller. Så kolla igenom alla länkar.

Har du frågor kring detta kontakta Svenska Danssportförbundet kansli(a)danssport.se